Bestuurslid 2

Hoi, welkom op mijn site!

Zoals je ziet bestaat het bestuur van onze stichting uit 7 personen. Er zijn nu 4 mannen en 3 vrouwen dus bijna in evenwicht...

Als adviserend bestuurslid, de functie die ik momenteel vervul, maak je je nuttig door allerlei zaken op te pakken die nodig zijn om onze stichting in 'leven te houden' en te vernieuwen. En geef ik advies over wat beter kan of moet. Een en ander kost veel tijd en we doen het allemaal in onze eigen vrije tijd. Maar we zijn een enthousiast team.

Familiestichting Sparreboom
2015