Onze Familiestichting

Op deze plaats vindt u informatie van en voor leden, het Familieblad en nog veel meer.

Waar we aan denken is het volgende:

- Stukje voorzitter: periodiek een stukje van de voorzitter, een verhaal, anekdote of iets dergelijks.

- Redactie: informatie van de redactie van ons familieblad

- Penningmeester: informatie van onze penningmeester

- Leden: berichten, verhalen, weblinks, ideeen van/voor leden

- Het electronisch archief van ons Familieblad! Inmiddels zijn alle bladen gedigitaliseerd en door ieder lid van onze stichting aan te vragen door het sturen van een email met een vraag naar het gewenste nummer. We sturen dan een email met een link terug en na het klikken daarop wordt het blad gedownload naar uw computer.

Kees Sparreboom

- Laten we beginnen met Kees Sparreboom, die regelmatig iets in ons familieblad schrijft of tekent. Hij tekent ook stripverhalen over uiteenlopende onderwerpen. Linksboven staat een link die naar een aantal van zijn boeken leidt!

Andere genealogiestichtingen:

Familie Organisatie Pater

Van onze voorzitter Trudy Schipper-Sparreboom

Uit het Familieblad december 2014

Bijna...

Het jaar 2014 is alweer bijna ten einde. Bijna iedereen blikt terug naar hetgeen er gepasseerd is. Helaas moeten we constateren dat we dit jaar bijna geen goed nieuws via de media ontvangen hebben. Dat geeft dan zo nu en dan een droevig gevoel, zeker als je er langer over na gaat denken. Het nieuws gaat bijna uitsluitend over geweld en terreur en bestaat vooral uit hypes die een week erna alweer bijna in de vergetelheid zijn geraakt.

Gelukkig maken we ook nog vrolijke en mooie momenten mee. Zo werd ik dit jaar meer dan ooit tevoren getroffen door het gevoel van saamhorigheid op de Familiedag. En zoals aangekondigd: voorlopig de laatste. Bijna kreeg ik het gevoel dat er iemand op zou staan om aan te kondigen dat hij of zij het initiatief wilde nemen om er zelf de schouders nog eens onder te zetten, maar dat gebeurde helaas toch niet. Dus in oktober 2015 geen Familiedag Sparreboom meer. Het zij zo.

We waren in Oud-Alblas weliswaar met een groep van bijna 45 personen, maar dat aantal is toch te gering om een dergelijke dag voor te organiseren. Er werd met veel genoegen teruggeblikt op de bijna 25 jaar van de Familiestichting Sparreboom. We misten onze eerste genealoog, die zo bijzonder boeiend kon vertellen over onze voorouders. Maar we hebben gelukkig inmiddels een bijna afgestudeerde genealoog in het bestuur en hij zal op zijn wijze kunnen berichten over wetenswaardigheden en verhalen van onze voorouders. Ook in deze editie van ons Familieblad zal hij u weer voorlichten over de stand van zaken met betrekking tot de bijna perfecte website. Tijdens de laatstgehouden Familiedag heeft Ingrid afscheid genomen als secretaresse. Zij vervulde deze functie al bijna zeventien jaar. We hebben haar daarvoor uiteraard hartelijk bedankt.

Als ik ten slotte terugblik op het aantal donateurs, levert dat een bijna weemoedig misschien beter geformuleerd mismoedig gevoel op. Van de bijna 110 donateurs met wie we begonnen zijn, is thans nog maar eenderde deel over. Dat is veelzeggend en stemt ook tot nadenken. Veel trouwe Sparrebomen zijn overleden, andere zegden hun lidmaatschap op vanwege hun geringe betrokkenheid. Jongeren hebben bijna geen of nauwelijks animo. Daardoor is de basis voor een levendige Familiestichting Sparreboom helaas te gering geworden.

Nu we bijna 25 jaar bestaan, op 26 januari 2015, is het tijd om vooruit te blikken. Ik hoop van harte dat de komende jaren ons allen nog veel te bieden hebben. Het zou fantastisch zijn als onze Familiestichting door nieuwe communicatiemiddelen toch weer tot bloei zou komen. Niets is uitgesloten.

Namens het bestuur dat blijft bestaan, wens ik u allen goede kerstdagen en een voorspoedig en inspirerend 2015 met veel gezondheid toe.

Trudy Schipper-Sparreboom

Privacyverklaring

Familiestichting Sparreboom

p>

2018

p>