Genealogisch Onderzoek 2

Vragenlijstje

  1. Wie kan helpen om de roepnamen (en bijnamen) te vinden van de namen die in de stamboom vermeld staan? Let op, de stamboom vermeld alleen personen die niet onder de wet persoonsgegevens vallen. Ook roepnamen van personen die niet vermeld worden zijn natuurlijk heel welkom.In de Familiebladen zijn bijvoorbeeld veel geboorteberichten vermeld, maar daarin is niet altijd de roepnaam vermeld.
  2. Wie kan leuke foto's van zichzelf en/of familieleden inscannen en toesturen?
  3. Wie kan trouwboekjes, geboortekaartjes, bidprentjes en/of andere familieberichten inscannen en toesturen?
  4. Wie heeft er informatie over Sparrebomen die vertrokken zijn naar het buitenland?
  5. Heeft iemand nog adressen van familieleden? Ook email-of Facebookgegevens zijn heel welkom.
  6. Weet u zeker dat uw eigen gegevens die u ooit heeft verstrekt nog steeds accuraat zijn? Neem even contact met ons op zodat we dit samen kunnen controleren!
  7. Kent u literatuur waarin een Sparreboom beschreven is of er auteur van is?
  8. Zijn er zaken waarvan u maar niet begrijpt dat 'niemand er iets mee doet'? Meld die alstublieft!!

Inscannen van foto's en dergelijke is op eenvoudige wijze mogelijk met een smartphone of tablet via de app 'camscanner'. Hiermee kan na het scannen de afbeelding direkt worden doorgestuurd per email./

Contact

Contact met ons opnemen is eenvoudig, ons algemene email-adres staat op de Contactpagina en wij staan ook allemaal vermeld in het Familieblad. Alvast heel hartelijk dank voor de genomen moeite!!!

Familiestichting Sparreboom
2015